KKA bemutatása
KKA alapszabálya
KKA jelentések

A Közösség Keresztény Alapítvány bemutatása

A Közösség Keresztény Alapítványt 1991-ben hozták létre XXII. kerületben élő civil személyek azzal a céllal, hogy előmozdítsák a Budatétényben lakók közösségi életét.
A kisközösségek által új életstílust honosítunk meg lakótelepeken és más társadalmi környezetben, amelyet a szeretet gyakorlása, a család ápolása, a törődés, a nyitottság és a természetesség jellemez.

Az Alapítvány célja:
 • Lakóhelyi közösségek létrehozása által szociális és családsegítő, valamint ifjúságvédelemi tevékenység.
 • Kisközösségek kialakítása, támogatása.
 • Nagyobb közösségben szolgálja a lakótelep, falu, stb. szélesebb rétegeit. Feltárja a lakóközösségek szociológiai összetételét, az égető szellemi és fizikai szükségeket.
 • Munkahelyek teremtésének elősegítése.
 • Az alapítvány világi szervezet, de az egyházakat, felekezeteket tiszteletben tartja, és ahol lehet közös projekteket kezdeményez.
 • Az Alapítvány támogatja a kiképző, illetve továbbképző központok felállítását közösségépítő munkatársak felkészítésére, konferenciákat, találkozókat szervez és támogat. Céljai és tapasztalatai megismertetésére kiadványokat jelentet meg és terjeszt.
  Szemléletünk megelőző jellegű, a társadalmi devianciákat elsősorban nem kezelni, hanem előfordulásukat csökkenteni kívánjuk. Minden korosztályra hangsúlyt helyezünk, mindenki számára értékes programokat kínálunk.
  Kiemelt célcsoportunk a kerületi fiatalság, hiszen az ő esetükben legszembetűnőbb a hasznos, építő jellegű programok hiánya, náluk ütközik ki leginkább a lelki egészség alacsony szintje. Jelenleg is működő ifjúsági csoportjaink szolgálják a környezetüket különböző programokkal, így kirándulással, koncertekkel, táborokkal, stb.
  Alapítványunk rendszeresen szervez női kreatív alkalmakat, kismama kört, ifjúsági kört, angol klubot, számítógépes programozó klubot, nyári tábort, stb.
  Az Alapítvány világi szervezet, de hidat épít a helyi egyházak, felekezetek, a civil szervezetek és az Önkormányzat szociális és oktatási tevékenységei között. A közhasznú tevékenységek közül az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt, az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális tevékenység, oktatás, szociális tevékenység és családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem. Az alapító okirat szerint az Alapítvány - mint közhasznú szervezet - működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

  Az Alapítvány alapadatai:
  Székhely: 1116 Budapest, Akácillat u. 7.
  Adószám: 19669883-1-43
  Bankszámlaszám: OTP 11722003-20070809
  E-mail: kka@rbk.hu